Kako se računaju plodni dani

Plodni dani su dani u toku menstrualnog ciklusa kada je najveća verovatnoća začeća. Ali zašto i kako se računaju plodni dani?
Nekad se plodni dani računaju da bi se znalo kada je pravi trenutak za začeće, a neki računanje plodnih dana koriste kao metodu kontracepcije, odnosno da bi izbegli trudnoću. Treba napomenuti da je ovo prilično nepouzdana metoda kontracepcije.
Da bi izračunali kada su plodi dani, neophodno je da sagledamo menstrualni ciklus žene. Period izmedju dve menstruacije je menstrualni ciklus. Prosečno trajanje menstrualnog ciklusa je 28 dana, ali to nije uvek tako. Može da traje od 24 do 35 dana. Menstrualni ciklus se može podeliti na deo pre ovulacije i posle ovulacije. Ovulacija je proces kada  jajnik oslobadja jajnu ćeliju, koja je spremna za oplodnju. Prvi dan ciklusa je prvi dan menstruacije. Period od prvog dana menstruacije pa do ovulacije može da varira, kao što može da varira i dužina trajanja menstrualnog ciklusa. Dužina preostalog perioda menstrualnog ciklusa nakon ovulacije je u proseku 14 dana. Veoma je teško tačno u dan odrediti kada se dešava ovulacija. Najplodniji dani bi bili 5 dana pre ovulacije i 2 dana posle ovulacije.
Ako od najkraćeg ciklusa koji ste imali odbijete 19 dobijate prvi plodni dan. Ako od najdužeg ciklusa koji ste imali odbijete 10 dobijate poslednji plodni dan. Kod prosečnog menstrualnog ciklusa od 28 dana to izgleda ovako. Izmedju 9 i 18 dana menstrualnog ciklusa, bili bi plodni dani.
Medjutim još jednom treba napomenuti da mnogi pri računanju ne uzimaju u obzir pravu dužinu trajanja menstrualnog ciklusa i zbog toga dolazi do grešaka pri računanju, a neretko i neželjene trudnoće.
U računanje plodih dana kao metodu kontracepcije ne treba se pouzdati.