Kondilomi kod muškaraca i žena kako izgledaju slike

 

Kondilomi se mogu pojaviti kod žena i kod muškaraca. To su promene u predelu genitalnih organa, odnosno bradavice u intimnoj regiji. Ove promene mogu biti odvojene i zahvatati manju površinu, a mogu i da se grupišu, spoje i da zahvataju veće područje. Treba ih prepoznati i javiti se lakaru. Kondilomi kod muškaraca i žena ne bole, ali smetaju i treba ih ukloniti. U velikoj većini slučajeva kondilomi nisu opasni, a retko kad mogu da prerastu u malignitet. Zbog toga se preporučuje, da ako primetite kod vas nešto što liči na kondilome, idete vašem lekaru, ginekologu, urologu, dermatovenerologu. Danas se kondilomi kod muškaraca i žena uspešno uklanjanjaju primenom savremenih bezbolnih metoda, uz lokalnu anesteziju.

1. Kondilomi kod muškaraca                            2. Kondilomi kod žena

        kondilomi kod muskarca                                            kondilomi kod žene

Slike kondiloma: SOA-AIDS Amsterdam / Wikipedia