Šta je Papa test i kako se radi?

mikroskop

Papa test se primenjuje radi kontrolisanja grlića materice i otkrivanja predkanceroznih i kanceroznih promena. Ako se promene otkriju na vreme, te ako se leče, procenat izlečenja je veoma visok. Preporučuje se da sve žene koje su seksualno aktivne ili nisu, a punoletne su, urade Papa test jednom godišnje u okviru redovnog ginekološkog pregleda. Takavo redovno praćenje značajno smanjuje rizik od dobijanja raka grlića materice. Najveći rizik za dobijanje raka grlića materice predstavlja HPV virus, koji je veoma raširen, a neki tipovi virusa mogu izazvati kancer.

Papanikolau test je jednostavan i bezbolan

Kako se radi papa test? Papa test je jednostavna i bezbolna metoda, gde se u ginekološkom položaju uzima bris, uzorak materijala sa prednjei zadnje usne i kanala grlića materice. Potom se od uzorka pravi citološki razmaz na mikroskopskoj pločici. Posle bojenja po metodi Papanikolau, radi se mikroskopska analiza ćelija uzetog materijala. Na osnovu toga moguće je otkriti eventualne promene. Na osnovu analize dobija se nalaz Papa testa. Za tumačenje rezultata postoji klasifikacija koja je uvedena još 1954. godine.

PAPA I – uredan nalaz
PAPA II – netipične zapaljenjske promene
PAPA III – displazija: blaga, srednje teška ili teška
PAPA IV – karcinom in situ
PAPA V – sumnja na invazivni karcinom

Značaj Papa testa je veliki u otkrivanju predkanceroznih stanja i prevenciji raka grlića materice. Prema nekim istraživanjima, od početka primene Papa testa, stopa dobijanja raka grlića materice se smanjila za 70% i životi mnogih žena su spašeni. To dovoljno govori o važnosti ove metode.