Promene i ranica na grliću materice

Promene na grliću materice mogu biti uzrok raka grlića materice, zato je važno da se sve promene otkriju na vreme. Preventiva je redovan odlazak kod ginekologa, kako bi se u slučaju predmalignih promena intervenisalo na vreme.

Dijagnoza i otklanjanje promena

Papa test delimično, a kolposkopija gotovo sigurno dijagnostikuje promene. Papa test daje 65% dijagnostičke sigurnosti i nije dovoljan sam po sebi, ali kolposkopija ukazuje na promene sa sigurnošću od 90%, što je veoma visok procenat. Biopsija se koristi za dijagnostiku, a radiotalasna loop excizija za dijagnostiku i terapiju. Radiotalasna loop excizija je bezbolna metoda i moguće je ukloniti promenu u potpunosti  do zdravog tkiva. Nema krvarenja, a stepen oštećenja grlića je zanemarljivo mali.
Ukoliko postoji ranica na grliću materice, ginekolog može da vam preporuči uklanjanje ranice metodom radiotalasa.  Ako je nalaz leukoplakija, to je patološki nalaz i vrsta ranice koja se mora ispitati i ukloniti. Ove promene su takve, da mogu da postoje, a da dugo vremena ne daju nikakve simptome. Ipak mogu biti veoma opasne. U najvećoj meri promene na grliću su posledica prisustva HPV infekcije.

Preventiva

I edukacija je na neki način deo preventive. Obzirom na to da je kod nas proteklih godina u porastu oboljevanje od raka grlića materice, žene treba da budu informisane o ovom oboljenju. Za devojke je preporuka da ne ulaze suviše rano u intimne odnose, da ne menjaju često partnere i da upotrebljavaju kondom. Treba lečiti gljivične, bakterijske i virusne infekcije, raditi na jačanju imuniteta, pa tako pojavu ranice na grliću materice smanjiti na minimum. I naravno redovan ginekološki pregled je nezamenjiv.