Prvi znaci trudnoće pored izostanka ciklusa

trudnoca

Prvi znaci trudnoće nisu kod svih žena isti i podjednako izraženi, ali sve se svodi na nekoliko karakterističnih ranih znakova trudnoće, zbog kojih možete osnovano pomisliti da ste u drugom stanju. Svima je verovatno dobro poznato da je izostanak menstruacije jedan od glavnih pokazatelja, iako razlog za izostanak menstruacije ne mora uvek da bude trudnoća. Čak i pre toga, uporedo sa tim znakom ili posle vi možete primetiti i ostale rane znake trudnoće. Neki od karakterističnih prvih znakova trudnoće koji mogu da se uoče u prvim nedeljama po začeću su: umor, grčevi nalik menstrualnim, jutarnja mučnina, mučnina i nagon za povraćanjem, osetljivije čulo mirisa, mokrenje više puta dnevno nego što je do tada bilo uobičajno, zatvor, promene na dojkama u vidu veće osetljivosti i bol u grudima, blaga glavobolja, bolovi u leđima, vrtoglavica, nesvestica, promene raspoloženja. Ovi znaci se javljaju zato što sa začećem nastaju hormonske promene u organizmu. Svi ovi simptomi mogu i ne moraju da se pojave i obično su blagi, tako da je moguće da im ne pridajete značaj sve dok ne primetite da vam ciklus bitno kasni. Prvi znaci trudnoće su više izraženi kod prve trudnoće, nego kod narednih. Moguće je da će se pojaviti samo neki od ovih simptoma i logično razmišljanje je da u pitanju može biti i nešto drugo, a ne trudnoća. Da bi razrešili ’’misteriju’’ najbolje je posetiti ginekologa, koji će na osnovu vaših simptoma znati koje korake treba preduzimati. Verovatno ćete raditi test za utvrđivanje trudnoće iz krvi beta hcg, što će veoma verodostojno pokazati da li ste u drugom stanju ili ne.